Промяна и развитие чрез социални иновации

Дейност

Дейността на СНЦ "ОКиН" се обобщава в създаването на общност, която да подпомага социалната промяна и развитието на хората, организациите и общностите в България като реализираме каузи и начинания чрез социални иновации. Идентифицираме тези каузи и начинания от стратегически документи за развитие в страната като общински и регионални планове, областни и национални стратегии, визии... и разработваме социални иновации за тяхното устойчиво осъществяване. 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info