Промяна и развитие чрез социални иновации

Мисия на неправителствената организация

Да подпомагаме развитието на силните страни на характера на децата в България чрез образователни дейности и ресурси.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info